Humpolák

Slavnostní odhalení pamětní desky panu Hliníkovi
Publikováno: Pondělí, 09.09. 2002 - 00:00:00
Téma: O Humpolci


rozhovor s panem Smoljakem a panem Svěrákem

U příležitosti odhalení pamětní desky filmovému přistěhovalci Hliníkovi, položil Humpolák v předstihu několik otázek pánům Smoljakovi a Svěrákovi. Některé jejich odpovědi jste mohli slyšet při slavnostní ceremonii odhalení v parku Stromovka, některé si přečtete až nyní.

Humpolák: Koho napadla myšlenka, napsat do scénáře filmu postavu Hliníka a proč se vůbec odstěhoval zrovna do Humpolce? Byla to momentální inspirace nebo nějaká promyšlená finta?
Svěrák + Smoljak: Autorství jednotlivých nápadů ve společných textech už si ani já ani Smoljak nepamatujeme. Víme jen, že jsme zvolili jméno Hliník proto, aby se na chemikářovu větu "A nyní se podíváme, zda je přítomen hliník" mohlo ozvat "Hliník se odstěhoval do Humpolce". S jiným jménem, např. s Novákem, by to asi nešlo.
Proč se odstěhoval zrovna k Vám do Humpolce, to už taky nevíme. Možná proto, že se nám jméno Vašeho města zvukově líbí, nebo snad i proto, že jsme scénář psali na chalupě, odkud to do Humpolce je, co by kamenem dohodil, kdyby uměl opravdu dobře házet.
Humpolák: Jak se Vám líbí iniciativa humpoleckých občanů a skutečnost, že ji podpořila i radnice města Humpolec?
Svěrák + Smoljak: Líbí se nám, že máte smysl pro humor a že ho mají i na úřadě, což není častý jev.
Humpolák: Stalo se Vám už někdy, že by se tolik proslavila pouhá filmová věta a ještě se jí stavěly pomníky?
Svěrák + Smoljak: Ještě žádné naší postavě nebyl postaven pomník, ani Járovi Cimrmanovi. Pamětní desky však má. U Hliníka jde o unikátní případ, protože ta postava se ve filmu Marečku, podejte mi pero vůbec neobjevuje a je celkově bez vlastností. Jedinou její vlastností je, že se odstěhovala.
Humpolák: Pokud by Vás město Humpolec chtělo jmenovat čestnými občany či jinak odměnit za nesmrtelnou propagaci města, přijmuli byste?
Svěrák + Smoljak: Jestliže stačí k čestnému občanství Humpolce tak málo, co jsme pro město učinili, pak bychom se čestnými občany stali rádi, ale pod podmínkou, že by z toho pro nás neplynuly nějaké povinnosti, neboť těch máme dostatek.
Humpolák: Dovolujeme si Vám položit při této příležitosi ještě dvě otázky v souvislosti s Járou Cimrmanem:
Co myslel genius Cimrman svým rčením "Budoucnost lidstva spočívá v aluminiu"?
Svěrák + Smoljak: Větu "Budoucnost patří aluminiu" vyslovil Cimrman, když jedl z hliníkového ešusu hliníkovou lžicí. Hrabě Zeppelin, který stál opodál, se tím inspiroval k použití hliníku pro pevnou konstrukci svých vzducholodí.
Humpolák: Navštívil Cimrman někdy Humpolec nebo okolí, např. se svým kočovným divadlem?
Svěrák + Smoljak: Se svou kočovnou společností Lipany Cimrman Humpolec navštívil a byl obecenstvem vypískán. Ale to se mu stávalo na většině štací, takže z toho nemusíte mít mindrák.

V neděli 8. září roku 2002 se v Humpolci v parku Stromovka konalo slavnostní odhalení pamětní desky nejslavnějšímu přistěhovalci za přítomnosti fůry médií.
Shromáždilo se velké množství lidí, kteří čekali na příchod pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a Zdeňka Srstku, kteří měli pevnou hliníkovou desku upevněnou na velkém balvanu uprostřed parku odhalit. Přítomným hrála k poslechu skvělá kapela Zrcadla.
Okolo 16,30 hod. v krásném slunečním odpoledni vystoupily výše uvedené osobnosti na improvizované podium a krátce pohovořily především o filmu Marečku podejte mi pero, také o panu režiséru Lipském a pokud by panu Srstkovi nepřipomněli jeho slavnostní úkol odhalení desky, byl by přidával historky z natáčení ještě dnes.
Během vystopení přinesla půvabná poštmystryně na podium telegram z Pejřimova, s textem ve smylu že nám Pejřimáci Hliníka závidí a že uvažují o stavbě krematoria ...
Pan Svěrák dal na závěr Hliníkovi do vínku přání, aby v Humpolci tato deska vydržela a aby jí nechtěl nikdy nějaký úředník odstaranit, protože pak by nastala doba temna.
Následovalo už jen samotné slavnostní odhalení, kterého se ujal pan Srstka. Vyskočil na balvan, který se naprosto neprodyšně obalil lidmi a pronesl památnou větu "Hliník se odstěhoval do Humpolce".
Tento článek si můžete přečíst na webu Humpolák
http://www.humpolak.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.humpolak.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=576